Delområder

Der er ca. 740 ledige parkeringspladser i Slagelse centrum i den mest belastede time (torsdag mellem kl. 13 og 14). Disse ledige pladser er spredt på en række forskellige parkeringsområder. Derfor er det relevant at se på, hvor i Slagelse disse ledige pladser er placeret i forhold til, om de udgør et reelt alternativ, når det ikke er muligt at parkere på førstevalget.

På den baggrund er Slagelse inddelt i fire sammenhængende delområder, hvor det vurderes at parkeringen i hovedtræk har samme formål, og parkeringspladserne inden for de enkelte områder kan fungere som alternativer for hinanden. De fire områder er: Et område omkring stationen, centerområdet omkring Vestsjællandscenteret og City3, området omkring gågaderne, samt den vestlige del af centrum.

For hvert område er der gennemført en detaljeret analyse af parkeringsforholdene. For analyseresultaterne henvises til baggrundsrapporten

Opdeling af registreringsområdet i fire delområder.