Dynamisk p-henvisning

Dynamisk p-henvisning, hvor der henvises til ledige parkeringspladser, vurderes kun i ringe grad at kun forbedre parkeringsforholdene i indre by. Erfaring viser, at stedkendte bilister sjældent benytter sig af systemet.

Systemet vurderes dog gavnligt, hvor trafikanten, står overfor for det direkte valg om at køre til parkeringspladsen til højre eller venstre.

Det vurderes således, at der med fordel kunne etableres et dynamisk p-henvisningssystem ved adgangsvejene til Vestsjællandscenteret. I dag er det samlet set altid ledige pladser ved centeret – det varierer dog om de ledige pladser er ved selve centeret eller på parkeringspladsen mellem Østerbro og banen. Et system, der kunne orientere bilisten, om hvilken parkeringsplads de bør vælge, vurderes at kunne bidrage til en forbedring af parkeringsforholdene i indre by. Dette er dog et privat areal og kræver, at der indgås aftale med ejeren af arealet.

Et enkelt system, der kun registrerer ind- og udkørende biler, og efterfølgende giver information til en tavle, om der er ledig eller optaget, vurderes at kunne opsættes ved de to pladser for 200-300.000 kr. ekskl. moms.

Herudover vurderes det, at det med fordel kan opsættes en elektronisk tavle ved indkørslen til parkeringskælderen under Rådhuspladsen, der oplyser, om der er ledige pladser i kælderen. Det vil højst sandsynligt få flere parkanter til at benytte kælderen og dermed udnytte parkeringskapaciteten bedre.

Det vurderes, at opsætning af en tavle ved parkeringskælderen vil koste i størrelsesordenen 75-150.000 kr. ekskl. moms.