Midtby Slagelse

Der er i alt 2.212 offentlige tilgængelige parkeringspladser i midtbyen, heraf udgør privatejet parkeringspladser 43 %.

2.212 offentlige tilgængelige p-pladser i Slagelse midtby, heraf udgør privatejet parkeringspladser 43 %. Der er for hele området registreret en belægningsgrad på 81 % om torsdagen og 75 % om lørdagen.

Parkeringsundersøgelsen viser, at der både på hverdage og lørdage er et stort pres på flere af parkeringspladserne i området. Særligt parkeringspladserne på H.P. Hansens Plads, Rosengården, Træskogården og Rådhuspladsen er ofte fyldt.

Der er for hele området registreret en belægningsgrad på 81 % om torsdagen og 75 % om lørdagen.

På hverdage er det primært på tagparkeringen på Vestsjællandscenteret, at der er ledige pladser, mens det om lørdagen primært er terrænparkeringen mellem Østerbro og banen, at der er ledige pladser. For både hverdage og lørdage er der endvidere mange ledige pladser i Rådhuskælderen. I foråret 2017 blev Rådhuskælderen ændret fra betalingsparkering til 4 timers parkering, hvilket har øget benyttelsen af kælderen. Det er ikke undersøgt, om dette har frigivet pladser andre steder i midtbyen eller ført til en generelt øget belægning.

Realisering af Grønt Gennembrud og stigende bilejerskab vil sætte øget pres på parkeringspladserne i midtbyen. Det forventes at realisering af Grønt Gennembrud vil medføre nedlæggelse af 71 p-pladser i Træskogården og 48 p-pladser i Christiansgade. Stigende bilejerskab forventes om 10 år at kunne generere op til 190 ekstra parkanter i det mest belastede tidsrum.

Hertil kommer, at hvis omkostningerne til renovering af parkeringskælderen under Rådhuspladsen viser sig at blive så store, at det besluttes at sløjfe de 130 pladser i parkeringskælderen, skal pladserne tilvejebringes ved andre initiativer for at minimere presset på de øvrige parkeringspladser.

I tabellen er angivet den forventede belægningsprocent i det mest belastede tidsrum på parkeringspladserne i midtbyen om 10 år, såfremt der ikke laves andre tiltag. I tabellen er vist betydningen af at nedlægge parkeringen i Rådhuskælderen uden at lave erstatningspladser. Det skal bemærkes, at tabellen illustrerer et scenarie om 10 år. Realiseres planerne inden 10 år, vil behovet for at forbedre parkeringsforholdene opstå tidligere. Alene stigende bilejerskab vil kunne medføre behov for forbedringer, inden der er gået 10 år.

Scenarie

Stigende bilejerskab (+190 parkanter)

Grønt Gennembrud (-119 p-pladser)

Nedlæggelse af Rådhuskælderen (- 130 p-pladser)

Max. Belægning

Dagens situation

 

 

 

81  %

A

X

 

 

89  %

B

 

X

 

85  %

C

 

 

X

86  %

D

X

X

 

94  %

E

X

 

X

95  %

F

 

X

X

91  %

G

X

X

X

100 %

Tabellen illustrerer endvidere kendte projekter på nuværende tidspunkt. Kommer der i den 10-årige periode andre projekter, som medfører en reduktion af parkeringsudbuddet, fx omdannelse af Rådhuspladsen til byrum, eller projekter, der øger parkeringsbehovet, vil der være behov for at igangsætte initiativer, der kan forbedre parkeringsforholdene.

For at imødekomme det forventede pres på parkeringspladserne og forbedre parkeringsforholdene er der udpeget tre indsatsområder:

  • Etablering af flere p-pladser
  • Dynamisk p-henvisning
  • Mobilitetsplanlægning