Indsatser

Slagelse bymidte står i de kommende år over for en række udfordringer på parkeringsområdet, der kan sætte øget pres på parkeringen i bymidten:

  • Parkeringskælderen under Rådhuspladsen skal inden for de næste 5-10 år renoveres, hvis den fortsat skal kunne anvendes som parkeringskælder. Det er en anslået, at renoveringen vil koste ca. 35 mio. kr.
  • Realiseres udviklingsplanen Grønt Gennembrud vil flere centrale parkeringspladser blive omdannet til byrum.
  • Stiger bilejerskabet fortsat vil det medføre øget behov for parkeringspladser.
  • Stigende antal togpendlere kan medføre øget pres på de omkringliggende boliggader, såfremt DSB ikke etablere flere p-pladser til pendlere.

Herudover etablerer Professionshøjskolen Absalon i løbet af 2019 og 2020 campus ved stationen, hvor der i forbindelse med byggeriet etableres parkering på egen grund. Der er i parkeringsstrategien taget udgangspunkt i, at dette er dækkende for behovet, hvorfor byggeriet som udgangspunkt ikke forventes at generere et ekstra pres på parkeringen i de omkringliggende områder.

I dag er flere parkeringspladser ofte fyldte og en spørgeskemaundersøgelse fra starten af 2016 viser, at knap halvdelen, der parkerer i bymidten, oplever, at de skal søge efter en parkeringsplads. Der er således allerede i dag et pres på parkeringen i bymidten.

Analysen viser dog også, at det er muligt at finde ledige pladser i bymidten. Særligt på betalingsparkeringspladserne Christiansgade og Rådhuskælderen samt på tagparkeringen på Vestsjællandscenteret er der ledige pladser på hverdage. Her er der tilsammen over 200 ledige pladser. Det vurderes således, at der ikke er behov for at etablere flere parkeringspladser under de nuværende forhold, men i stedet fokusere på at udnytte den ledige kapacitet bedre, så parkeringssøgningen mindskes.

Realiseres de nævnte planer og stiger bilejerskabet forventes det dog, at den ledige kapacitet opbruges i løbet af de næste 10 år. Under disse omstændigheder vil der være behov for at gøre noget for at forbedre parkeringsforholdene i bymidten. Hvornår der skal sættes ind afhænger af, hvornår de enkelte planer realiseres og udviklingen af bilejerskabet.

For at håndtere udfordringerne er der udpeget en række indsatser. Indsatser er opdelt på forskellige områder i bymidten – midtby, campus og pendlerparkering. Herudover er indsatserne samlet i Samlet anbefaling.