Etablering af flere parkeringspladser

Der er foretaget en vurdering af, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere flere parkeringspladser.

Det vurderes muligt at etablere et parkeringshus på DSBs pendlerparkeringsplads langs jernbanen. Ved at omdanne parkeringspladsen til et parkeringshus vurderes det muligt at tilvejebringe omkring 100 ekstra p-pladser. Pladsen er ejet af DSB, og der skal derfor indgås aftale med DSB om opførelse af p-hus og tilladelse til at bruge det.

Det vurderes, at parkeringshuset med fordel vil kunne dobbeltudnyttes således, at det benyttes af pendlere i dagtimerne (kl. 7-16) og beboere i det øvrige tidsrum. Etablering af et parkeringshus vil således også kunne tage noget af parkeringspresset, såfremt antallet af togpendlere stiger.

Forslag til parkeringshus på DSBs pendlerparkeringsplads. Mulighed for at etablere 100 ekstra parkeringspladser. Ringen markerer 300 m radius fra p-pladsen, svarende til under 400 m gangafstand.