Brugerundersøgelse

Fra slutningen af 2015 til starten af 2016 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt parkanter i Slagelse midtby. Parkanterne blev bl.a. spurgt om:

  • Ærinde
  • Parkeringssøgning
  • Foretrukne parkeringsplads
  • Gangafstand
  • Betalingsvillighed
  • Brug af parkeringskælderen under Rådhuspladsen

I alt svarede 413 parkanter på undersøgelsen. Knap 80 % af de adspurgte havde parkeret i forbindelse med, at de skulle shoppe i midtbyen.

Undersøgelsen viser, at ca. 50 % havde brugt tid på at søge efter en parkeringsplads. Langt størstedelen holder dog der, hvor de helst vil holde. Det tyder dermed på, at man foretrækker at cirkulere eller vente ved sin udsete parkeringsplads fremfor at køre videre til en anden plads. Dette hænger muligvis sammen med, at kun et fåtal (15 %) er villige til at gå længere end 400 m fra deres parkeringsplads til deres mål.

Undersøgelsen viser, at Rådhuspladsen er den mest foretrukne parkeringsplads. Mindst en tredjedel af parkanterne foretrækker at parkere på Rådhuspladsen. Anderledes ser det ud for parkeringskælderen under Rådhuspladsen, hvor kun en mindre del af parkanterne har prøvet at parkere der. Utryghed og ikke pris angives særligt som årsag til, at parkeringskælderen fravælges.

Generelt har ca. 50 % prøvet at parkere på en betalingsplads. Ca. 30 % er villige til at betale for at parkere i et parkeringshus, men prisen må dog ikke være højere end 5 kr. i timen.