Tidsrestriktioner

I Korsør opereres med tre forskellige tidsbegrænsninger; to timer, én time og 15 minutter. Udover disse er der en række parkeringspladser uden tidsbegrænsning. I Korsør er der ingen offentlig betalingsparkering.

Fordelingen af de 1.076 offentlige parkeringspladser på deres tidsrestriktion..