Anbefaling

Hvorvidt der skal etableres flere parkeringspladser afhænger af, hvorvidt Grønt Gennembrud realiseres. Såfremt der nedlægges p-pladser anbefales det at erstatte dem med nye p-pladser i et p-hus på DSBs pendlerparkeringsplads.

Såfremt der ikke nedlægges parkeringspladser anbefales det at igangsætte mobilitetstiltag for at tilskynde bilister at vælge andre transportmidler og begrænse det stigende bilejerskab. Tiltagene bør løbende følges op med registreringer af parkeringsbelægningen i området for at overvåge, om tiltagene har den ønskede effekt.

Herudover bør det undersøges, om pendlerparkeringspladsen kan stilles til rådighed for beboere uden for det normale tidsrum, hvor pendlere benytter pladsen. Det vurderes, at dette allerede i dag vil kunne forbedre parkeringsforholdene i området.

Herudover anbefales det at forbedre cykelparkeringsforholdene ved SDU.