Analyse

Der er gennemført detaljerede registreringer af parkeringsforholdene i Slagelse og Korsør centrum. Udover registreringerne i Slagelse og Korsør er der foretaget en stikprøveregistrering af parkeringsbelægningen i Skælskør.

Registreringerne er foretaget i uge 46 - 2016 henholdsvis torsdag d. 17. november fra 7-19 og lørdag d. 19. november i tidsrummet mellem kl. 9-16. Registreringerne omfatter alle offentlige tilgængelige parkeringspladser. Det vil sige, at private parkeringspladser på egen grund eller parkeringspladser, der på anden måde er reserveret til en særlig brugergruppe, ikke indgår i undersøgelsen.

Hovedresultaterne for registreringerne er gengivet i nedenstående tabel, mens mere detaljerede oplysninger kan findes under fanebladene for de enkelte byer. Herudover henvises til baggrundsrapporten, hvor der kan findes link til alle analyseresultater.

By

Slagelse

Korsør

Skælskør

Kapacitet

3.300

1.076

ca. 500

Max belægning  torsdag

78 %

61 %

Under 50 %

Max belægning lørdag

64 %

49 %

Ikke talt

Mindste antal ledige pladser

741

420

Over 250