Baggrundsrapport

I forbindelse med udarbejdelse af parkeringsstrategien er der gennemført en detaljeret analyse af parkeringsforholdene i Slagelse, Korsør og Skælskør. Som dokumentation for analysen er der udarbejdet en baggrundsrapport, der beskriver metode, analyseresultater og fremtidige udfordringer.

Baggrundsrapporten indeholder:

  • Beskrivelse og analyse af parkeringsforhold i Skælskær
  • Beskrivelse og analyse af parkeringsforhold i Korsør
  • Beskrivelse og analyse af parkeringsforhold i Slagelse
  • Detaljeret analyse af fem udvalgte bilparkeringspladser i Slagelse
  • Detaljeret analyse af fem udvalgte cykelparkeringspladser i Slagelse
  • Beskrivelse af parkeringshenvisningssystem i Slagelse
  • Vurdering af fremtidigt parkeringsbehov
  • Sammenfatning af analyseresultater

 

Baggrundsrapporten kan hentes her: pdfparkeringsstrategi__registrering_og_analyse.pdf (10.7 MB)

 

Herudover kan der for Slagelse og Korsør hentes kort, der viser resultater af parkeringsregistreringen:

pdfslagelse_belaegning.pdf (326.5 KB)

pdfslagelse_belaegningsregistrering_torsdag.pdf (271.7 KB)

pdfslagelse_belaegningsregistrering_loerdag.pdf (240.4 KB)

pdfkorsoer_belaegning.pdf (187.5 KB

)pdfkorsoer_belaegningsregistrering.pdf (255.1 KB)