Pendlerparkering

Parkeringsundersøgelsen viser, at det er stort pres på pendlerparkeringen langs Nordre Stationsvej. På hverdage er belægningen på over 100 %, hvilket betyder, at der holder flere biler, end der er afmærket plads til.

Pendlerparkeringen på sydsiden har ikke været en del af undersøgelsen, da den kræver en særlig tilladelse. En besigtigelse viser dog, at der er ledige pladser på denne plads.

I henhold til et tidligere udarbejdet notat forventes det, at antallet af af- og påstigere ved Slagelse Station vokser til 13.000 i døgnet i 2027, og heraf ankommer 25% af passagererne til stationen i bil. Det vil generere et behov for ca. 200 ekstra parkeringspladser ved stationen.

Der er således et stort behov for at forbedre pendlerparkeringen i fremtiden, men også allerede i dag er der et behov for at forbedre forholdene.

Pendlerparkeringspladserne tilhører dog DSB, hvorfor det som udgangspunkt er DSBs opgave at sikre nok parkeringspladser til togpendlere. Det er dog også et anliggende for Slagelse Kommune, da for få parkeringspladser ved stationen kan medføre uønsket parkering i de omkringliggende boligområder og i værste fald medføre, at Slagelse bliver mindre attraktiv som bosætningskommune.

Det anbefales derfor, at Slagelse Kommune indleder drøftelser med DSB i forhold til forbedring af parkeringsforhold for pendlere – både nu og i fremtiden.