Planer
Logo

Ulykker i forhold til vejbestyrelser

Slagelse Kommune er vejbestyrer for de ca. 1040 km kommuneveje og ca. 235 km private fællesveje. Statsvejene administreres af Vejdirektoratet (motorvejen + rute 22: Næstved – Slagelse – Kalundborg) og er ca. 64 km og de knap 14 km motorvej på Storebæltsforbindelsen står Storebælt A/S for.

Opdeling af de registrerede ulykker på vejbestyrelse viser at 76% af ulykkerne er sket på kommuneveje, 19% på veje administreret af Vejdirektoratet og 6% på Storebælt (den del der ligger i Slagelse Kommune), se Figur 2-2.

På kommunevejene varierer antallet af ulykker fra 195 i 2011 til 235 i 2013. Antallet i 2011 er nærmest den samme som i 2014. Ændringen fra 2010 til 2014 er et fald fra 212 til 196 svarende til 8%, samtidig med at der samlet set nærmest ikke var nogen ændring på Statsveje inkl. Storebælt.

ulykker pr. vejbestyrelse

 

 

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk