Planer
Logo

Personskader fordelt pr. vejtype

123 personskader er registreret i byzone og 112 i landzone, se Figur 3-4.

60 % af personskaderne er sket på strækninger; 37% i landområder og 23% i byer. Omvendt sker flere ulykker i kryds i byområder (24%) end på strækninger i byområder (10%). Kun 3 % sker i henholdsvis udkørsler og separate stier.

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk