Planer
Logo

Aldersfordelingen på cyklisterne

Blandt de tilskadekomne cyklister var 30% under 25 år, se Figur 3-10.

Tre børn i alderen 6 – 14 kom tilskade på cykel og 5 unge i aldersgruppen 15 – 17 år.

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk