Planer
Logo

Udpegning af sorte pletter og gråstrækninger

Ulykkerne over fem år i perioden 2010-2014 er brugt til at udpege de kryds og strækninger hvor der er sket flest ulykker.

Kriteriet for hvor når et kryds er en stor plet er i denne plan sat til 5 ulykker indenfor udpegningsperioden og for strækninger er kriteriet sat til 6 ulykker pr. 500 meter indenfor udpegningsperioden. Alle ulykkes typer er taget med, altså personskadeulykker, materielskadeulykker og øvrige ulykker. Alle ulykker der er kommet til politiets kendskab.

Kryds med mindst 5 ulykker og strækninger med mindst 6 ulykker over de fem år er udpeget og gennemgået nærmere.

Herudover er der særligt fokus på personskadeulykkerne - steder med 3 personskade ulykker eller strækninger med flere personskade ulykker udpeget og gennemgået nærmere.

Hver enkelt sted eller strækning er beskrevet under projekter.

 

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk