Planer
Logo

Vestre Ringgade


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

2 personskadeulykker, 2 materielskadeulykker og 3 ekstrauheld. Involverer 2 fodgængere (i samme ulykke) og 2 cylister men ingen knallertkørere.

3 af ulykkerne er sket i fodgængerfeltet.


Beskrivelse

200 m lang vejstrækning ved Selanida hvor der kan forventes mange krydsende fodgængere bl.a. i fodgængerovergangen (Toronto anlæg) tæt på busstoppestedet.

Vestre Ringgade mod nord. Fodgængerovergangen ses midt i billedet.

Vestre Ringgade mod nord. Ved fodgængerovergangen.

 


Løsningsforslag

Støttehelle ved fodgængerovergang ved Tordenskjoldsgade tæt på Selandia. Den vil blive benyttet af elever mellem skolen og stationen.

 

Maj 2016/ Projektet koordineres med trafiksaneringen af Vestre Ringgade.

Juni 2016 / Projektet indarbejdes i trafiksaneringsprojektet for Vestre Ringgade jf. beslutning i Byrådet den 27/6 2016 og anlægsrammen på 248.000,-kr disponeres til forbedring af de trafikale forhold på Antvorskovskole.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk