Planer
Logo

Sorøvej/ Vestmotorvejen


Baggrund
Udpeget

Uheldsbillede

3 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 2 ekstrauheld. Indvolverer 6 cyklister men hverken fodgængere eller knallertkørere.

Fire højresving ud foran medkørende (610 og 698). Bagendekollision ved venstresving. Uheld med parkeret køretøj


Beskrivelse

Krydset administreres af Vejdirektoratet, hvorfor det ikke behandles yderligere her i trafiksikkerhedsplanen.


Løsningsforslag

Der laves en henvendelse til Vejdirektoratet, hvor der gøres opmærksom på at krydset er udpeget i kommunens trafiksikkerhedshandlingsplan.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk