Planer
Logo

Sorøvej i Slagelse øst for Nykøbing Landevej


Baggrund
Udpeget

Budget år
2015

Uheldsbillede

2 personskader, 6 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld. Involverer 3 cyklister men hverken fodgængere eller knallertkørere.

5 bagendekollisioner heraf 4 mod vest, 2 frontalkollisioner.


Beskrivelse

Besigtigelsen bekræfter både borgerhenvendelserne og uheldsbilledet. 

Sorøvej

Sorøvej vest for Nykøbing Landevej set mod øst.

Der etableres venstresvingsbaner og spærreflader det 2. spor fra rundkørslen og godt 500 meter øst.

Den østlige adgangsvej til den private fællesvej til Sorøvej 39-47 begrænses med venstresvingforbud, både ind til vejen og fra området.

Advarselstavlen A20, risiko kø opsættes for den vestgående trafik fra motorvej og ind mod rundkørslen.

 


Løsningsforslag

Der er i efteråret 2015 etableret venstresvingsbaner og spærreflader i det 2. spor fra rundkørslen og godt 500 meter øst.

Den østlige adgangsvej til den private fællesvej til Sorøvej 39-47 begrænses med venstresvingforbud, både ind til vejen og fra området.

Advarselstavlen A20, risiko kø opsættes for den vestgående trafik fra motorvej og ind mod rundkørslen.

Indgår i prioritering.

Skitseprojekt for Sorøvej

Billedet viser den nye afstribning.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk