Planer
Logo

Smedegade


Baggrund
Udpeget

Budget år
2019

Uheldsbillede

1 personskadeulykke, 12 materielskadeulykker og 6 ekstrauheld. Involverer 1 fodgænger, 5 cyklister og 4 knallertkørere.

6 hændelser ved Parkvej heraf 3 højresving ud foran medkørende cyklist (alle unden personskade).

3 hændelser i kurven med 2 cyklister og en knallertkører.

2 hændelser ved Gørtlergade heraf et parkeringsuheld i modsat side af Smedegade.


Beskrivelse

Parkvej:

- Højresvingende bus mod Parkvej skal benytte modkørendes bane eller rabatten (meget opkørt)

- Der er meget korte venstresvingsbaner ved Rosenkildevej.

Smedegade ved Parkvej set mod øst

Smedegade ved Parkvej set mod øst

 

Smedekade øst for kurven set mod vest.

Smedegade øst for kurven set mod vest.


Løsningsforslag

Parkvej:

Etablering af signalregulering koordineret med signalet ved Rosenkildevej samt flytning af krydset således at Parkvej er vinkelret på Smedegade. Indkørslen til FORD lukkes. Dette reducerer risikoen for ulykker betydeligt og gør det muligt at svinge mod venstre fra Parkvej.

I kurven:

Etablering af cykelbane (fra nr. 29A og rundt i svinget) i nordsiden og smallere fortov (belysning flyttes). Parkering til øjenlægen henvises til modsat side af vejen (parkeringskælder hvis muligt), det østligste træ fældes.

Andet:

Der mangler opstribning af cykelbane efter ledningsarbejde ved nr. 43

Km sten "89" flyttes således at den ikke er delvist i cykelbanenSlagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk