Planer
Logo

Sdr. Ringgade/Grønningen


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

Krydset bygges om i samarbejde med Vejdirektoratet.

 

 


Beskrivelse

Projektforslag med signalanlæg og svingbaner er udarbejdet i foråret 2015 og forvetnes etableret i 2016. Ikke med i prioritering.Skitseforslag

Skitse af ny vejudformning.

 

 Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk