Planer
Logo

Schweizerpladsen / Frederiksgade / Jernbanegade


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

4 ulykker og 1 ekstrauheld alle sket ved Frederiksgade. Involverer 1 fodgænger og en cyklist, der cyklede modsat færdselsretningen i fodgængerovergangen ved Frederiksgade. En bagendekollision med en bus.

 


Beskrivelse

Minirundkørsel med 3-ben. Bygninger ved Frederiksgade står tæt på vejen, hvilket kan reducere oversigten og give skyggevirkninger.

Ortofoto af minirundkørsel

Oversigtsbillede af rundkørslen.


Løsningsforslag

Yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger for større opmærksomhed ved fodgængerovergangen over Frederiksgade ved etablering af pudebump i til- og frafarten.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk