Planer
Logo

Løvegade / H. P. Hansens Plads


Baggrund
Udpeget

Budget år
2017

Uheldsbillede

6 venstresving ud foran modkørende cyklist ved H. P. Hansens Plads øst.


Beskrivelse

H. P. Hansensplads:

Der er to T-kryds med adgang til pladsen.

H.P. Hansensplads (øst) ved Løvegade. Venstresvingende overser cyklister på Løvegade.

  

Løvegade ved H.P:Hansensplads (vest) mod øst. Der er plads til cykelsti videre forbi pladsen.

 


Løsningsforslag

H. P. Hansensplads:

- gennemført fortov eller hævet flade for at reducere hastigheden på venstresvingende mod pladsen og forøge opmærksomheden på cyklister fra vest, der er dog en del busser.

- cykelsti i sydsiden forlænges til forbi pladsen, gennemført i kryds

- overkørbar helle i krydset for at reducere hastigheden for venstresvingende

- alternativt etableres hævet flade i hele krydset

- (et andet alternativ er etablering af ensretning på pladsen + gennemført cykelsti og helle således at venstresving foretages først ved den vestlige del af pladsen - dette betyder dog omvejskørsel mod Korsgade).



Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk