Planer
Logo

Korsørvej/ Vestre Ringgade/ Mariendals Allé/ Sdr. Ringgade


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

5 personskadeulykker, 6 materielskadeulykker og 2 ekstrauheld. Involverer 3 cyklister og 6 knallertkørere men ingen fodgængere.

5 højresvingsulykker, 3 venstresvingsulykker.


Beskrivelse

Indkørsel til Statoil er for tæt på krydset. Svingende koncentrerer sig om modkørende biler og overser knallertkørere/cyklister. Der er tre indkørsler til tanken - den vestlige ud til Mariendals Alle bør lukkes.

Krydset indgår i arbejdet med busprioritering der pågår pt.

Mariendals Alle øst for krydset. Indkørsel til Statoil.

Tanken ved Mariendalsvej. Denne indkørsel foreslås lukket idet der er sket flere ulykker og der er to andre indkørsler til tanken.

Krydset set mod syd. Mariendals Alle er til venstre.

Krydset set fra nord.


Løsningsforslag

Tydeliggørelse af kryds fra NØ og SV.

Cykelsignaler med før-grønt for cyklister/knallertkørere, som skifter over til rødt for cyklister samtidig med, at der er højresvingspil og dermed konfliktfri.

Lukning af den indkørsel til tanken, der er tættest på krydset.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk