Planer
Logo

Kjærsvej


Baggrund
Udpeget

Budget år
2018

Uheldsbillede

1 personskadeulykke, 4 materielskadeulykker og 2 ekstrauheld. Indvolverer 2 cyklister men ingen fodgængere eller knallertkørere.

6 krydsulykker i to forskellige kryds – alle uden svingning samt en overhaling.
Ulykkerne er sket ved Agersøvej (3) og Ceresvej (3).


Beskrivelse

Der er meget asfalt ved Agersøvej og venstresvingsbane (se billedet). Hvis ligeud/højresvingsbanen sløjfes således at der kun er en kørebane for alle retninger ville krydset se mere normalt ud efter forholdene og der ville være plads til en større støttehelle midt i krydset.

 

Kryds ved Agersøvej, set mod nord.


Løsningsforslag

Oversigten foreslås forbedret i begge kryds ved påbud om klipning af hæk.

Herudover større vigepligtstavler og symbol på kørebanen.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk