Planer
Logo

Kalundborgvej / Ndr. Stationsvej / Torvaldsensvej


Baggrund
Udpeget

Budget år
2017

Uheldsbillede

3 ulykker og 4 eneuheld. Involverer en knallertkører.

3 bagendekollisioner fra syd (heraf en ved venstresving) og 1 fra nord. Højresvingsuheld fra syd. Venstresving ind foran modkørende og venstresving ind foran medkørende.


Beskrivelse

Signalreguleret 4-benet kryds med høje signaler fra alle retninger. Der er venstresvingsbane fra nord.

Højresving fra syd er ret fladt og kan dermed gennemføres ved forholdsvis høj hastighed.

Der er etableret nyt trafikstyret signal i november-december 2014.


Løsningsforslag

Etablering af grøn pil fra syd bør overvejes (eftergrønt) således at venstresvingende kan svinge uden modkørende.

Hastigheden på Kalundborgvej bør måles og vurderes ca. 100 før krydset.

Da det er et nyt signal gør vi ikke noget i krydset nu, men følger udviklingen med det nye trafikstyrede signal.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk