Planer
Logo

Hjorthøjvej/Karolinevej


Baggrund
Udpeget

Uheldsbillede

4 uheld i udpegningsperioden

 


Beskrivelse

Krydset er ombygget til et 4-benet kryds i forbindelse med omfartsvejen.

Efterfølgende er der etableret helleanlæg for at synliggøre krydset.


Løsningsforslag

Pt. gøres der ikke mere, det ser ud til at hellerne har afhjulpet problemet. Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk