Planer
Logo

Bredegade


Baggrund
Udpeget

Budget år
2018

Uheldsbillede

1 personskadeulykke, 5 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld. Involverer 1 fodgænger, 4 cyklister men ingen knallertkørere.

4 hændelser ved Korsgade og 2 i minirundkørslen ved Slotsgade/Klingeberg.


Beskrivelse

Ved Korsgade er der signalregulering. Hændelserne er meget forskellige bl.a. rødkørsel, sprit og hasarderet overhaling.

De mange forskellige hændelser kan måske tilskrives presset i myldretiden, det smalle profil og derved fremprovokerer uhensigtsmæssig adfærd i det gamle tidsstyrede signalanlæg. 

På resten af Bredegade sker hændelserne spredt og derfor ingen forslag.

 Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk