Planer
Logo

Bredegade

1 personskadeulykke, 5 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld. Indvolverer 1 fodgænger, 4 cyklister men ingen knallertkørere.

4 hændelser ved Korsgade og 2 i minirundkørslen ved Slotsgade/Klingeberg.

Ved Korsgade er der signalregulering. Hændelserne er meget forskellige bl.a. rødkørsel, sprit og hasarderet overhaling. Derfor ingen forslag.

På resten af Bredegade sker hændelserne spredt og derfor ingen forslag.

Ingen billeder

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk