Planer
Logo

Slagelsevej i Skælskør


Baggrund
Udpeget

Budget år
2017

Uheldsbillede

 Tre personskadeulykker på en ca. 700 m strækning mellem Kobækvej og byzonetavlen mod nord.


Beskrivelse

Den nordlige indfaldsvej til Skælskør. En dobbeltrettet cykelsti slutter ved Skælskør Lystskov hvor cyklisterne skal krydse Slagelsevej. Hastighedsgrænsen er 60 km/t og der er ingen randbebyggelse. To sideveje. Den sydligste del af strækningen er hvor der er en skarp kurve er ikke udpeget.

Slagelsevej ved Holmevej set mod nord.

Slagelsevej ved busstoppestedet umiddelbart syd for byzonetavlen set mod syd.


Løsningsforslag

Der foreslås gennemført en trafiksikkerhedsinspektion på strækningen fra byzonetavlen og til krydset med Kobækvej (dvs. inkl. kurven). Inspektionen bør foretages i forlængelse af tilsvarende inspektion af Norvej mellem Kobækvej og Havnevej.

 Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk