Planer
Logo

Norvejen ved Havnevej og Kobækvej


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

Udpegningen gælder krydset ved Havnevej og krydset ved Kobækvej.

Ved Havnevej er der sket fire ulykker der indvolverer en cyklist og en knallertkører.

Tre ulykker involverer venstresvingende køretøjer fra øst der ikke overholder vigepligten og rammer modkørende der skulle mod øst. I det ene af disse tilfælde har modparten cyklist.

Den sidste ulykke var en knallertkørere der rammte et parkeret køretøj der hold på broen umiddelbart vest for krydset.


Beskrivelse

To T-kryds.

Krydset set mod sydvest (nederst) og sydøst (øverst). Havnevej er midt i billedet.

 


Løsningsforslag

Der foreslås gennemført en trafiksikkerhedsinspektion i de to kryds samt strækningen mellem med henblik på at få afklaret hvilke tiltag kan reducere antal ulykker på strækningen. Inspektionen bør foretages sammen med tilsvarende inspektion af Slagelsevej i Skælskør byzone.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk