Planer
Logo

Slagelse Landevej / Tranderupvej


Baggrund
Udpeget

Uheldsbillede

Ingen personskadeulykker eller materielskadeulykker men 4 ekstrauheld. Ingen lette trafikanter.
Der er "kun" 4 ekstrauheld: 3 bagendekollisioner heraf 1 ved venstresving og en ved højresving fra hver sin retning samt en eneulykke 40 m syd for krydset.


Beskrivelse

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse – hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette.

Der er god oversigt.

Tranderupvej er meget smal og betjener 8 ejendomme. Vejen er i princippet lukket, men det er dog muligt at køre mod Dybkjær via privat parkeringsplads/gårdsplads.

Slagelse Landevej / Tranderupvej, set mod nord.


Løsningsforslag

Der foreslås etableret venstresvingsbane fra syd.

Der er plads til vejudvidelse for anlæg af venstresvingsbane.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk