Planer
Logo

Slagelse Landevej / Tranderupvej


Baggrund
Udpeget

Uheldsbillede

Ingen personskadeulykker eller materielskadeulykker men 4 ekstrauheld. Ingen lette trafikanter.
Der er "kun" 4 ekstrauheld: 3 bagendekollisioner heraf 1 ved venstresving og en ved højresving fra hver sin retning samt en eneulykke 40 m syd for krydset.


Beskrivelse

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse – hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette.

Der er god oversigt.

Tranderupvej er meget smal og betjener 8 ejendomme. Vejen er i princippet lukket, men det er dog muligt at køre mod Dybkjær via privat parkeringsplads/gårdsplads.

Slagelse Landevej / Tranderupvej, set mod nord.


Løsningsforslag

Der foreslås etableret venstresvingsbane fra syd.

Der er plads til vejudvidelse for anlæg af venstresvingsbane.



Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk