Planer
Logo

Skælskør Landevej ved Baunehøjvej


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

3 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 1 ekstrauheld. Involerer ingen lette trafikanter.

3 kurveulykker (eneulykker) i km 9,8 - 10,0. Krydsulykke ved Baunehøjvej og ulykke i forbindelse med u-vending. 

 


Beskrivelse

De tre ulykker er sket i en forholdsvis bløde kurve.

 


Løsningsforslag

Baggrundsafmærkningen i kurven foreslås dubleret.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk