Planer
Logo

Næstved Landevej km 26/913 til 31/142


Baggrund
Udpeget

Budget år
2017

Uheldsbillede

6 personskadeulykker, 3 materielskadeulykker og 5 ekstrauheld eksl. krydset Næstved Landevej /Stigsnæs Landevej. Ingen lette trafikanter.

6 eneuheld, 5 krydsuheld, 1 parkeringsuheld og 2 påkørsler af genstande


Beskrivelse

Ved Eggeslevlillevej er vigepligten forvarslet med stor trekantsymbol på kørebanen. Der er god oversigt ved vigelinjen selvom rapsen reducerer oversigten længere væk fra krydset. Her kunne vigelinjen forlænges.

Cykelsymboler bør påmales på den brede kantbane ved sideveje og indkørsler.

Der er efterskole i Tjæreby.

 


Løsningsforslag

Der foreslås gennemført en trafiksikkerhedsinspektion af hele strækningen med udgangspunkt i de registrerede ulykker.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk