Planer
Logo

Næstved Landevej / Stigsnæs Landevej


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

2 personskadeulykker, 1 materielskadeulykke og 1 ekstrauheld. Involverer ingen fodgængere, 2 cyklister (i samme ulykke) og 1 knallertkører.

3 forskellige vigepligtsforseelser heraf to med svingning (højre og venstre) og 1 eneuheld. To trafikanter fra syd påkører hhv. cyklister og knallertkørere, der kører fra vest.


Beskrivelse

Meget trafik herunder også ligeud kørende på sidevejene.

Der opleves høje hastigheder ved besigtigelse – hastighedsmålinger fremskaffes for at be- eller afkræfte dette.

Et stort træ på ejendommen (Slagelse Kommune) vest for krydset kan reducere oversigten (dog rimelig langt væk).

Krydset set mod nord.

Der står mange tavler i midterøen på Stigsnæs Landevej.


Løsningsforslag

Etablering af 70 km/t i krydset (ca. 200 m fra alle retninger).

Der bør laves tavlesanering.

Mangler cykelsymboler ved tilfarterne.

(Alternativ: Etablering af rundkørsel vil reducere hastigheden på vejene og dermed reducere risikoen for ulykker. Erfaringsvis reducerer rundkørsler dog ikke ulykker med lette trafikanter – derfor bør det overvejes om cyklister i en eventuel rundkørsel skal gives vigepligt.)Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk