Planer
Logo

Tårnborgvej / Kongebroen i Korsør


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

6 ulykker og 2 ekstrauheld. Heraf 1 personskadeulykke hvor en fodgænger kom til skade. Indvovlerer 2 fodgængere, 2 cyklister og 1 knallertkører.

To af ulykkerne er sket ved venstresving ind mod tanken umiddelbart syd for rundkørslen. 

Fire ulykker er registreret ved Tårnborgvej mod nord: udkørende bil mod cirkulerende cyklist, indkørende bil mod cirkulerende cyklist, udkørende bil mod fodgænger i fodgængerfeltet og bagendekollision ved udkørsel.

Herudover er der sket et eneuheld samt uheld der involverede en fodgænger udenfor fodgængerovergangen mod vest. 


Beskrivelse

Der er to indkørsler til tanken: en direkte fra rundkørslen og et T-kryds syd for rundkørslen.

Indkørsel til tank på Tårnborgvej syd for rundkørslen.

Rundkørslen set mod nordsvest. Kongebroen er midt i billedet.

 


Løsningsforslag

Pudebump i alle til- og frafarter.

Indkørsel til tank syd for rundkørslen lukkes.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk