Planer
Logo

Tårnborgvej / Gl. Banegårdsplads


Baggrund
Udpeget

Budget år
2016

Uheldsbillede

1 personskadeulykke, 2 materielskadeulykker og 2 ekstrauheld. Involverer 1 cyklist og 3 knallertkørere.

2 knallertkørere og 1 cyklist er ramt af 1 indkørende bil og der er 2 bagendekollisioner, hvoraf den ene involverer en knallertkørere, der kører ind i en bil der er i cirkulationsarealet.


Beskrivelse

3-benet rundkørsel hvoraf de to er forholdsvis tæt på hinanden.

Indkørende trafik er uopmærksom på cirkulerænde trafik.

Rundkørslen set mod nordvest. Gl. Banegårdsplads ses i midten af billedet.

Rundkørslen set fra Gl. Banegårdsplads.


Løsningsforslag

Etablering af pudebump i alle til- og frafarter.Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk