Planer
Logo

Motalavej

Samlet 7 ulykker/uheld.

Udpeget pga. ny legeplads.

Medtages idet der er anlagt legeplads ud mod vejen. P.t. indhegnet idet arbejdet ikke er færdigt, men der er ikke planlagt permanent hegn. Stierne fra legepladsen passer ikke med fodgængerovergangene.

Der bør opsættes hegn langs legepladsen således at børnene ikke løber ud på vejen i hele længderetningen.

Der foreslås etableret bump i chikanerne nærmest busholdepladsen.

Busholdepladerne afmærkes med stribe og der skrives "Bus". Overhaling forbydes på strækningen ved busholdepladserne, idet der blev registreret flere farlige overhalinger af bussen imens den holdte på busholdepladsen.

Strækningen ved legepladsen set mod øst

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk