Planer
Logo

Parkeringsstrategi

Parkeringsstrategien sætter rammerne for de kommende års arbejde med parkering i Slagelse Kommune.

Forud for strategien er der gennemført en detaljeret analyse af parkeringsforholdene i Slagelse, Korsør og Skælskør samt afholdt dialogmøde med bymidtegruppen for Slagelse.

Analysen viser, at der er tilfredsstillende parkeringsforhold i Korsør og Skælskør, mens der er pres på parkeringen i Slagelse bymidte. Der er derfor i strategien peget på en række indsatser for at forbedre parkeringsforholdene i Slagelse bymidte.

Analysen viser endvidere, at der er pres på DSBs pendlerparkeringspladser ved Slagelse Station. Slagelse Kommune vil indgå i dialog med DSB om at forbedre forholdene for pendlere. Pendlerparkeringspladserne behandles ikke nærmere i strategien.

Udover indsatser for Slagelse bymidte indeholder strategien parkeringsnormer og retningslinjer for, hvor parkeringsfonden kan finde anvendelse.

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk