Planer
Logo

Lang sigt (3-10 år)

På lang sigt anbefales det, at: 

Det er tidligere anslået, at renovering af parkeringskælderen under Rådhuspladsen vil andrage ca. kr. 35 mio. ekskl. moms, mens parkeringshus på H.P. Hansens Plads vurderes at koste mellem kr. 50-90 mio. ekskl. moms. Der bør således på længere sigt afsættes minimum kr. 35 mio. ekskl. moms til forbedring af parkeringsforholdene.

Hertil kommer omkostninger til mobilitetstiltag og overvågning af parkeringssituationen. Det anbefales, at der minimum afsættes kr. 250.000 ekskl. moms pr. år til disse tiltag.

 

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk