Planer
Logo

Kort sigt (0-2 år)

På kort sigt anbefales det, at:

Det vurderes, at etablering af dynamisk parkeringsinformation koster ca. kr. 275-450.000 ekskl. moms i anskaffelsesudgifter. Hertil kommer udgifter til løbende vedligeholdelse og drift af systemet.

Omkostningerne til mobilitetstiltag afhænger i vid udstrækning af ambitionsniveauet. Det anbefales, at der over de næste to år som minimum afsættes kr. 500.000 ekskl. moms til gennemførelse af kampagner, brugerundersøgelser og mobilitetsplaner med den hensigt at begrænse brugen af bil på de korte ture.

Herudover bør der afsættes i størrelsesordenen kr. 50.000 ekskl. moms pr. år til løbende at overvåge parkeringssituationen.

Omkostninger til forbedring af cykelparkeringsforholdene ved SDU afhænger af aftale med SDU om evt. medfinansiering, fysiske muligheder for at opsætte cykelparkering og kræver nærmere undersøgelse.

Det vurderes således, at der på kort sig minimum bør afsættes kr. 1,0 mio. ekskl. moms til forbedring af parkeringsforholdene i Slagelse.

 

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk