Planer
Logo

Mobilitetsplanlægning

En måde at forbedre parkeringsforholdene og tilvejebringe mere kapacitet er ved at minimere antallet af personer, der tager bilen ind til indre by.

Tilskyndelse til brug af andre transportmidler og forbedre alternativerne, fx kampagner, bedre cykelforhold og bedre forhold for kollektiv trafik, kan være metoder til at begrænse biltrafikken/stigende bilejerskab og dermed reducere behovet for at etablere parkeringspladser.

Der findes et utal af virkemidler til at påvirke transportadfærden varierende fra nudging og små kampagner til etablering af fysiske anlæg. Det vurderes at følgende tiltag som minimum vil være interessante i Slagelse bymidte.

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk