Planer
Logo

Cykelparkering

Samtidig med registrering af parkerede biler blev der registreret parkerede cykler på fem udvalgte pladser i Slagelse - øst for busterminalen, foran banegården, SDU, Schweizerpladsen og Nytorv.

Registreringen viste, at der er udfordringer med cykelparkeringen ved SDU, hvor belægningsprocenten i cykelstativerne ligger mellem 80 og 100% frem til omkring kl. 17. Derudover er der 30-40 cykler placeret på pladsen uden for stativerne.

Der er på det mest belastede tidspunkt registreret 20 cykler mere, end der er parkeringspladser til. 

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk