Planer
Logo

Tidsrestriktioner

I Korsør opereres med tre forskellige tidsbegrænsninger; to timer, én time og 15 minutter. Udover disse er der en række parkeringspladser uden tidsbegrænsning. I Korsør er der ingen offentlig betalingsparkering. 

Fordelingen af de 1.076 offentlige parkeringspladser på deres tidsrestriktion..

 

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk