Planer
Logo

Baggrundsrapport

I forbindelse med udarbejdelse af parkeringsstrategien er der gennemført en detaljeret analyse af parkeringsforholdene i Slagelse, Korsør og Skælskør. Som dokumentation for analysen er der udarbejdet en baggrundsrapport, der beskriver metode, analyseresultater og fremtidige udfordringer.

Baggrundsrapporten indeholder:

 

Baggrundsrapporten kan hentes her: pdf parkeringsstrategi__registrering_og_analyse.pdf (10.7 MB)

 

Herudover kan der for Slagelse og Korsør hentes kort, der viser resultater af parkeringsregistreringen:

pdf slagelse_belaegning.pdf (326.5 KB)

pdf slagelse_belaegningsregistrering_torsdag.pdf (271.7 KB)

pdf slagelse_belaegningsregistrering_loerdag.pdf (240.4 KB)

pdf korsoer_belaegning.pdf (187.5 KB

)pdf korsoer_belaegningsregistrering.pdf (255.1 KB)

 

 

Slagelse Kommune Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: teknik@slagelse.dk